tawerna Rybaki w Sopocie

Kategoria: architektura
Rok: 2013
Opis: Założeniem wizualnym projektu było stworzenie obiektu o współczesnej formie architektonicznej o nadmorskim charakterze. Zakłada się że budynek będzie stanowił niejako kontrast dla otaczającej architektury a zarazem doskonale odzwierciedlał charakter miejs